امروز جمعه 14 آذر 1399
elmi.cloob24.com
  0

  جهت وصل کردن یک یا چند قطعه در ساختمانهای فولادی نیاز به یک قطعه رابطی می باشد که دو قطعه بتوانند توسط جوش به هم متصل شوند که این قطعه رابط همان انواع اتصالات است.

  انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به شرح زیر است:

  1- انواع اتصالات تیر به ستون

  2- انواع اتصالات پای ستون

  3- اتصال دو تیرآهن به هم و تولید ستون یا تیر دوبل

  4- اتصالات بادبندها به ستونها و تیرها

  1-انواع اتصالات تیر به ستون:

  اتصال تیر به ستون معمولا به دو صورت است یا به صورت صلب و گیردار هستند و یا به صورت مفصلی اند. هر کدام از حالتهای مذکور نیزچند قسمت دارند که شامل موارد زیر می باشد.

  الف)اتصال صلب با جفت صفحه موازی

  ب)اتصال صلب با جفت سپری

  ج)اتصال صلب با صفحه انتهایی روی ستون

  اتصالات صلب در مواردی به کار می روند که از جانب تیر یا ستون در سر گره ها ممان جذب شود. اتصال صلبی که امروزه در کشور اجراء می گردد و به صورت کامل اجراء نمی شود اتصال صلب با جفت صفحه موازی است. در اتصال صلب باید جوش به صورتی باشد که قطعه کاملا گیردار باشد و جای هیچ گونه حرکتی وجود نداشته باشد یعنی دور تا دور قطعه جوش شود.

  اتصالات مفصلی هم معمولا در همه ساختمانها در یک طرف سازه بکار می روند که این اتصال بسیار ساده است وفقط جهت اتصال دو قطعه بکار می رود وممانی تحمل نمی کند. در این اتصال تغییر شکل وجود دارد در حالی که در اتصال مفصلی هیچ گونه تغییر شکلی نداریم. نحوه جوش دادن اتصالات مفصلی به این صورت است که(در مورد نبشی ها)فقط بر بالایی و پائینی جوش می شود و بقیه قسمت ها نباید جوش شود.

  انواع اتصالات مفصلی رایج عبارتند از:

  الف)اتصال ساده نشسته (نبشی نشیمن)

  ب)اتصال به وسیله صفحه نشیمن و لچکی

  ج)اتصال به وسیله صفحه نشیمن و صفحه برشگیر (تیغه)

  آنچه که امروزه اجراء می شود اتصال ساده نشسته و اتصال با صفحه نشیمن و لچکی است.

  اتصالات ساختمان به این صورت است که در جهت صلب اتصال با جفت صفحه موازی است و در جهت مفصلی اتصال به وسیله نبشی نشیمن ولچکی انجام می شود.

  خصوصیت اصلی اتصال مفصلی این است که زاویه بین تیر و ستون بتواند تغییر کند و خصوصیت اصلی اتصال صلب این است که زاویه بین تیر وستون نتواند تغییر کند.

  در اتصال ساده نشسته – نبشی هایی که در بالا می گذارند فقط برای ایجاد تعادل است و نقش باربری ندارد و حداقل نمره آن 6 خواهد بود.

  2- انواع اتصالات پای ستون:

  اتصالات پای ستون نیز مانند سایر اتصالات هم صلب و هم مفصلی دارند. که در اتصال صلب از سخت کننده استفاده می شود و در اتصال مفصلی از نبشی ها و لچکی ها استفاده می شود.اتصال صلب را در جهتی می گذاریم که ممان داریم و اتصال مفصلی را نیز در جهتی می گذاریم که ممان نداریم. جوش اتصال پای ستون نیز باید شرایط دو اتصال صلب و مفصلی را تامین کند.

  3- اتصال دو تیرآهن به هم:

  برای تولید ستون دوبل یا تیر دوبل لازم است که دو تیرآهن را به هم توسط بست یا پلیت متصل کرد و نیز برای طویل کردن ستونها نیز باید بین تیرآهن ها اتصال وجود داشته باشد(چون طول شاخه های تیرآهن 12 متر است).

  4- اتصالات بادبند ها به تیر و ستونها:

  معمولا بادبندها توسط یک صفحه فلزی که از قبل در محل تقاطع تیر به ستون جوش داده شده است به ستونها و تیرها متصل می شوند.این صفحات که تحت فشار و کشش هستند باید برای هر دو عامل طرح شوند و بادبند هایی که روی این صفحات قرار می گیرند باید به طور کامل جوش داده شوند.

  بعضی وقت ها در وسط نیز صفحه می گذارند. چون بادبندها نمی توانند از روی هم عبور کنند در وسط قطع می شوند وبه صفحه وسط کاملا جوش داده می شوند و ادامه مییابند. همانطور که قبلا ذکر شد بادبند های این ساختمان ناودانی تک و دوبل می باشد که بوسیله صفحات تقویت به تیر و ستونها متصل شده اند.

  0

  زمان گرفتن ملات گچ

  گچ ساختمانی باید زود شروع به گرفتن و سخت شدن نموده و سخت شدن آن نیز باید خیلی زود پایان یابد گچ ساختمانی مرغوب آن است که زمان گرفتن آن زودتر از 8 دقیقه شروع نشود و حداکثر از 25 دقیقه دیرتر شروع به گرفتن ننماید و پایان سخت شدن آن نباید زودتر از 20 دقیقه و دیرتر از یک ساعت باشد.

  زمان گرفتن ملات گچ

  گچ ساختمانی باید زود شروع به گرفتن و سخت شدن نموده و سخت شدن آن نیز باید خیلی زود پایان یابد گچ ساختمانی مرغوب آن است که زمان گرفتن آن زودتر از 8 دقیقه شروع نشود و حداکثر از 25 دقیقه دیرتر شروع به گرفتن ننماید و پایان سخت شدن آن نباید زودتر از 20 دقیقه و دیرتر از یک ساعت باشد.

  اندازه گیری زمان شروع و پایان گرفتن گچ

  اگر در یک ظرف مقداری آب بریزیم و روی آن به مقداری لازم گچ اضافه کنیم (به همان مقدار که برای ساختن که برای ساختن ملات های کلی ساختمان گچ داخل آب می ریزیم)شروع زمان سخت شدن ملات از لحظه ای است که اگر داخل مخلوط را به وسیله میخی خط بیاندازیم بلافاصله جای خط پر نشود و پایان زمان سخت شدن آن زمانی است که اگر روی ملات سخت شده با انگشت ضربه بزنیم روی ملات در محلی که ضربه زده ایم آب ظاهر نشود (مقدار این ضربه باید در حدود 0.5 کیلو کرم بر سانتی متر مربع باشد).

  شروع زمان گرفتن گچ از لحظه ای است که گچ را داخل آب می پاشیم و مدت سخت شدن آن از لحظه ای است که جای شیار روی ملات باقی بماند تا زمانی که در اثر ضربه زیر انگشت آب جمع نشود.

  باید توجه داشت که گچ سخت شده شکل پذیری خود را از دست می دهد و دیگر قابل مصرف نیست نباید سخت شدن گچ را با خشک شدن آن اشتباه کرد خشک شدن گچ با توجه به گرمی و سردی هوا ممکن است از چند ساعت تا چند روز بطول بیانجامد. خشک شدن گچ وقتی پایان می یابد که رنگ آن کاملا سفید شود.

  مواد افزودنی در گچ

  گاهی با افزودن بعضی مواد گچ را تندگیرتر یاکندگیرتر می کنند به شرح زیر:

  اگر 0.5 درصد وزن گچ به آن نمک طعام NaCl اضافه کنیم انرا تند گیر کرده و زمان گیرش انرا به 5 دقیقه می رسانیم.

  اگر از یک در صد تا 4 در صد وزن گچ به ان نمک طعام اضافه کنیم زمان گیرش آن به 3.5 دقیقه می رسد حال اگر در صد نمک طعام را هر قدر اضافه کنیم زمان گیرش به تعویق می افتد و گچ کند گیرتر می شود به طوریکه با افزودن 10 در صد نمک طعام شروع زمان گرفتن گچ به 12.5 دقیقه می رسد. نمودار زیر بیانگر اثر نمک طعام است:

  زاج سفید گچ را کند گیرتر می نماید.

  سریش نیز گچ را کندگیرتر می کند بطوریکه اگر به ملات گچ از یک در صد تا 6 درصد وزن ان سریش اضافه کنیم آغاز گرفتن گچ از 12.5 دقیقه تا 38 دقیقه به تاخیر می افتد. لازم به یادآوری است که سریش نوعی چسب گیاهی می باشد که در صنعت صحافی به طور وفور مورد استفاده قرار می گیرد. در حدود سالهای 1320 تا 1330 که اطاقها را کمتر نقاشی می نمود ند مقداری سریش به آب ملات گچی که جهت سفید کاری اتاقها مورد مصرف قرار می گرفت اضافه می کردندتا هنگام تکیه دادن به دیوار اتاقها لباس تکیه دهنده را کثیف نکند.

  با افزودن 0.5 در صد تا 1 در صد وزن گچ براکس به فرمول H2O,Na2B4O7 زمان آغاز گرفتن گچ از 15 دقیقه تا 1.5 ساعت به تاخیر می افتد. نمودار زیر این اثر را نشان می دهد:

  آب گرم در زمان گرفتن تاثیری چندانی ندارد.

  اگر به ملات گچ از 0.1 تا 0.5 در صد وزن گچ سریشم اضافه کنیم زمان آغاز سخت شدن آن از 10 دقیقه تا 2 ساعت به تاخیر می افتد.

  اگر به ملات گچ از 10 تا 50 درصد وزن آن خاک رس اضافه کنیم (ملات گچ و خاک)آغاز گرفتن ان حداکثر تا 12.5 دقیقه به تاخیر می افتد.

  اگر به ملات گچ تا یک درصد وزن ان زاج سفید اضافه کنند زمان آغاز گرفتن آن تا 15.5 دقیقه به تاخیر می افتد ولی اگر مقدار زاج سفید را اضافه کرده و انرا تا 5 در صد برسانند ملات گچ تندگیر شده و زمان آغاز گرفتن ان به 7 دقیقه می رسد.

  زمان مصرف گچ از لحاظ دما

  با توجه به آنکه در موقع ملات سازی گرما تولید می کند بطوریکه تقریبا تا حدود 15 تا 20 درجه گرم تر از محیط کارگاه می شود بدین سبب از لحاظ تئوری می توان ملات گچ را در دماهای زیر صفر نیز مصرف نمود ولی عملا در کارگاهها باید از این کار خودداری کرده و حداکثر ملات گچ را در دماهای کمتر از 5 یا 6 درجه بالای صفر مصرف ننمائیم.

  به علت زودگیر بودن گچ با وجود انکه ملات انرا بسیار کم درست می کنند (حداکثر به اندازه یک استانبولی)نمی توان سطوح زیادی را با آن سفید کرده و کاملا صیقلی نمود زیرا قبل از انکه بتوانیم سطح گچ را با ماله پرداخت نموده تا سطوح صافی به دست آوریم گچ سخت شده و حالت پلاستیک بودن خود را از دست می دهد (سخت شدن ملات گچ با خشک شدن آن اشتباه نشود)بدین لحاظ پس از آنکه روی گچ و خاک را با ملات گچ اندود نمودند برای آنکه سطحی کاملا صیقلی به دست می آید.روی آن را کشته می کشند.

  کشته ملات گچی است که هیچ وقت سخت نمی شود و تا قبل از خشک شدن حالت پلاستیسیته خود را از دست نمی دهد البته باید توجه داشت که ضخامت کشته حداکثر نباید از یک میلیمتر تجاوز کند زیرا در غیر اینصورت پوسته پوسته شده و از سطح کار جدا می شود.

  ساختن کشته

  برای ساختن ملات کشته ابتدا گچ را از الکهای بسیار ریز رد می نمایند آنگاه آنرا مانند ملات معمولی گچ می سازند ولی بلافاصله پس از انکه دانه های گچ را داخل آب ریختند با دست انرا مالش داده و مانع ایجاد کریستالهای لازم جهت سخت شدن می گردند و بدین طریق پس از ده تا دوازده دقیقه که ملات را مالش دادند این ملات قبل از خشک شدن سخت نمی شود و به ان در اصطلاح بنائی کشته می گویند. ملات کشته بعلت انکه سخت نم یشود. به کارگران گچ کار فرصت می دهد تا سطوح وسیعی را بوسیله آن با ماله کاملا صیقلی نماید.

  اندازه دانه های گچ

  همانطوریکه قبلا اشاره شد پس از انکه گچ را از کوره بیرون اوردند آنرا به آسیاب برده و با آسیابهای ساچمه ای و غیره آنرا خرد کرده و بصورت پودر در آورده و برای مصرف به بازار عرضه می نمایند بدیهی است هر قدر دانه های گچ ریزتر باشد گچ مرغوبتر بوده و برای کارهای ظریفتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  قطر بزرگترین دانه گچ مورد استفاده در کارهای ساختمانی نباید از 0.6 میلیمتر بزرگتر باشد و نود درصد آن باید ریزتر از 0.15 میلیمتر بوده و 99.5 درصد آن باید ریزتر از 0.2 میلیمتر باشد.

  علل ترک خوردن گچ کاری

  گاهی در ساختمان ملاحظه می کنیم که سطوح گچ کاری شده پس از خشک شدن و سخت شدن ترک می خورد و شکل بسیار بدی به محل ان می دهد این ترک خوردگی می تواند به دلایل زیر باشد:

  اگر در موقع ساختن ملات گچ مقدار گچ را که در آب می ریزیم از حد معینی کمتر باشد (درصد وزن آب نسبت به گچ زیاد باشد)بطوریکه گچ نتواند پس از انبساط حجم آب مصرف شده در ملات را پر کند در نتیجه گچ پس از خشک شدن تقلیل حجم داده و می ترکد.

  اگر کلفتی ملاتی که روی دیوار می کشیم از 7 – 8 سانتی متر بیشتر باشد و انرا در یک نوبت بکشیم لایه های روئی گچ در اثر مجاورت با هوا به فوریت خشک می شوند در حالی که هنوز لایه های درونی مرطوب هستند و اگر این لایه ها هم بخواهند خشک شوند یعنی آب آنها تبخیر شود ناچارا باید در سطح گچ کاری ترکهایی ایجاد شود تا امکان خروج بخارآب لایه های زیرین حاصل شود.

  اگر در فصل سرما و درجات زیر صفر اقدام به گچ کاری بنماییم و آب ملات گچ قبل از انبساط و سخت شدن گچ یخ بزند فعل و انفعالات شیمیایی برای سخت شدن در ملات متوقف می شود. پس از انکه یخ ذوب شد گچ فاسد شده و دیگر به انبساط خود ادامه نمی دهد در نتیجه درسطح گچ کاری شده ترک خوردگی مشاهده می گردد.

  بعضی از ترکها در گچ کاری بعلل فوق نبوده و در اثر نشستهای ساختمان بوجود می آید این ترکها معمولا با زاویه 45 درجه نسبت به افق ظاهر می شود.

  وزن مخصوص گچ

  وزن مخصوص گچ بر حسب ریزی و درشتی دانه و همچنین لرزیده و نلرزیده ان متفاوت است و بطور کلی وزن مخصوص گچ از 0.85تا 1.4 تن بر متر مکعب می باشد.

  گچ و خاک

  اگر در ساختمان بخواهیم از گچ بعنوان ملات استفاده نماییم اغلب مواقع گچ و خاک رس را مخلوط کرده و از ملات گچ و خاک استفاده می کنند و از گچ تنها و بدون خاک فقط برای سفید کاری اطاقها و پوشش روی گچ و خاک استفاده می شود ان هم بعلت رنگ سفید ان است که آمادگی بهتری برای نقاشی دارد.

  منظور از ملات گچ و خاک ملاتی است که از مخلوط شدن گچ و خاک رس به نسبت پنجاه درصد از هر کدام بدست امده باشد البته با توجه به تندگیر و کندگیر بودن گچ ممکن است میزان خاک رس کمتر یا بیشتر بشود.

  خاک را به دلایل زیر با گچ مخلوط می نمایند:

  قیمت خاک رس از گچ ارزانتر است زیرا همانطور یکه قبلا گفته شد سنگ گچ را پس از استخراج به کوره برده و عملیاتی روی ان انجام می دهند که موجب هزینه می باشد در صورتیکه خاک رس را پس از استخراج مستقیما به مصرف می رسانند و در هر شرایط قیمت خاک رس از گچ ارزانتر است در نتیجه ملات گچ و خاک بسیار اقتصادی تر از گچ تنها است.

  ملات گچ و خاک دیر گیر تر از ملات گچ می باشد. بدین علت دیرتر سخت شده و در نتیجه کارگران گچ کار بیشتر فرصت دارند تا آن را روی ردیف قبلی آجر پهن نموده و ردیف بعدی آجر را روی آن بچسبانند.روی هم رفته کار کردن با آن آسان است.

  ملات گچ و خاک از ملات گچ پلاستیک تر می باشد و زیر ماله بنا بهتر شکل می گیرد.

  دوغ آب گچ

  برای ساختن دوغ آب گچ عینا مانند ساختن ملات گچ عمل می نمایند فقط از آب بیشتری استفاده می کنند بطوریکه ملات کامل رقیق و روان باشد. از دوغ آب گچ برای پر کردن درزهای طاق ضربی استفاده می نمایند. دوغ آب گچ را قبل از ازدیاد حجم گچ مصرف می کنند و ملات گچ را تقریبا بعد از ازدیاد حجم گچ.

  تخته های گچی پیش ساخته

  در ساختمان هایی که اسکلت آنها فلزی یا بتنی است برای تیغه بندی جهت جدا کردن فضاهای داخلی آپارتمان احتیاج به مصالحی بسیار سبک داریم که وزن زیادی را به سازه تحمیل نکند برای این کار معمولا از بلوک سفالی تو خالی استفاده می کنند.

  گاهی نیز از قطعات گچ به ابعاد تقریبی 50*50*8 سانتی متر استفاده می شود که این قطعات به شکل کام و زبانه روی هم قرار می گیرند. ملات بین آنها چسب مخصوصی است که مخلوط گچ داشته و پس از مصرف کاملا هم رنگ سایر قسمتهای تخته های گچی می شود.

  پس از نصب پلاکهای گچی می توان روی انرا با اندود گچ و یا کاغذ دیواری پوشانید.باید دقت نمود که از این قطعات در مکانهایی که مستقیما با آب در تماس هستند استفاده نشود مانند حمام ها و غیره زیرا همانطوری که گفته شد گچ در مقابل آب حساس بوده و خیلی زود فاسد می شود.

  با توجه به این که برای تیغه بندی اتاقها فقط حجم قطعه مورد نظر می باشد در نتیجه وزن قطعه هر چقدر سبک تر باشد بهتر است زیرا بار کمتری را به پلها و ستون ها و فنداسیون وارد می کند. گاهی برای ساختن قطعات گچی جهت تیغه بندی از گچ پوک شده استفاده می کنند یعنی از گچی که در هنگام سخت شدن دارای خلل فرج بیشتری می باشد استفاده می شود.

  برای ساختن گچ پوک به ابی که ملات گچ را با آن درست می کنند موادی اضافه می نمایند که تولید گاز بنماید مانند آب اکسیژنه یا سولفات آلومینیم این مواد در موقع سخت شدن گچ ایجاد حباب کرده و در نتیجه در گچ خلل و فرج ایجاد می شود و وزن مخصوص قطعه گچی کم می شود.

  برای ساختن قطعات گچی سبک علاوه بر روش فوق می توان با اضافه کردن مواد دیگری به ملات گچ مانند پودر کاه – سبوس برنج – قطعات گچی سبک به دست آورد؛ و همچنین اگر به ملات گچ موادی مانند مو – الیاف گیاهی – و مفتولهای باریک فلزی و غیره استفاده کنند قطعه گچی مسلح به دست می آید که نسبت به قطعه گچ معمولی و قطعه گچی پوک دارای مقاومت کششی و فشاری بیشتری است.

  از قطعات گچی استفادههای دیگری نیز به عمل می آید مثلا قطعات مذکور را به شکل و اندازه دلخواه در می آورند و آنرا به جای گچ کاری به دیوار سالنها می چسبانند و از آن به جای آکوستیک استفاده می نمایند و یا تخته گچی مقاوم در مقابل حرارت می سازند و فضای خصوصی را که باید دارای امنیت بیشتری در مقابل آتش سوزی یا تبادل حرارت داشته باشد با آن می پو شانند.

  در ساخت هر یک از این قطعات باید ویژگی های مخصوصی رعایت شود.هم چنین قطعات گچی را به شکل گل و بوته در می آورند و از آن برای تزیین فضاهای داخلی ساختمان به عنوان گچ بری پیش ساخته استفاده می نمایند.

  گچ و فلزات

  به علت آنکه ملات گچ اگر در مجاورت آهن – روی – سرب قرار بگیرد با آن ترکیب شده و تولید سولفات می نماید و در نتیجه موجب ضعیف شدن قطعه به کار رفته می شود در ساختمانها مخصوصا ساختمانهایی که اسکلت آن فلزی بوده و سقف طاق ضربی می باشد باید حتما روی تمام قطعات فلزی را قبل از اجراء طاق ضربی و مصرف هر گونه گچ با یک لایه از روغن مخصوص که به آن ضد زنگ می گویند پوشانیده شود تا بدین وسیله از فساد آهن جلوگیری گردد.

  مقاوم کردن اندود گچ در مقابل آب

  در فضاهایی از آپارتمانهای مسکونی که اندود گچ در مقابل بخار آب قرار دارد.مانند سقف حمام ها و یا توالت ها و یا آشپزخانه ها برای آنکه بخار آب به گچ آسیبی نرسانند روی آنرا با یک یا چند لایه رنگ روغن می پوشانند تا بدین وسیله مقاومت آن در مقابل آب و مخصوصا بخار آب زیادتر گردد ولی این رنگ روغن نمی توانند گچ را صد در صد در مقابل آب مقاوم نماید و باز هم بعد از چندی سقف یا دیوار این گونه فضاها در اثر مجاورت با بخار آب طبله می نمایند.

  مقاومت کششی و فشاری گچ

  معمولا مصرف گچ در ساختمان برای اعضاء باربر نبوده بلکه فقط برای نازک کاری به کار می رود بدین لحاظ اگر ملات گچ پس از سخت شدن و خشک شدن بتواند وزن خود را تحمل کند کافی می باشد در آزمایشهایی که به عمل آمده نشان می دهد که مقاومت فشاری گچ سخت شده بیش از 30 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت کششی آن بیش از 5 کیلو گرم بر سانتی متر است که این هر دو برای مصرف گچ در ساختمان برای نازک کاری کافی است.

  انبار کردن گچ

  اگر گچ به صورت فله به کارگاه وارد شود باید بلافاصله مصرف گردد زیرا همانطوری که قبلن نیز اشاره شد گچ میل ترکیبی شدیدی با آب داشته و حتی رطوبت هوا را جذب می کند و پس از مدتی نه چندان طولانی فاسد می شود یعنی در موقع مخلوط کردن آن با آب ازدیاد حجم پیدا نکرده و سخت نمی شود ولی اگر گچ پاکتی را به طریقه صحیحی انبار کنند به طوریکه دور از رطوبت باشد می توان حتی پس از یک سال هم از آن استفاده نمود.

  برای انبار کردن گچ باید انرا روی تخته هایی که از زمین فاصله داشته باشد بچینند برای ایجاد فاصله تخته های زیرگچ از زمین می توان از قطعات آجر یا بلوک سفالی استفاده نمود و هم چنین باید فاصله گچ از دیوارهای انبار 20 سانتی متر باشد و نباید حداکثر بیش از 10 پاکت گچ را روی هم چید زیرا ممکن است گچ داخل پاکتهای پایین تر در اثر وزن پاکتهای بالایی بهم دیگر چسبیده و کلوخه شود. خلاصه گچ را باید طوری انبار نمود که هوا به راحتی بتواند بین آن جریان پیدا کرده و هم چنین زیر فشار نباشد.

  0

  علت ثابت نماندن شمعک پکیج

  تقریبا در اکثر لوازم گازسوزی که دارای پیلوت ثابت هستند این مشکل هر از چند گاهی باعث روشن نشدن و ثابت نماندن شمعک می شود و مشتری مجبور است با سرویسکار تماس بگیرد. علت ثابت نماندن شمعک پکیج این مسئله در محصولات نیز زیاد پیش می آید و هر روز ما به عنوان خدمات با آن روبرو هستیم.
  شرح ایراد: معمولا بعد از خاموشی کامل دستگاه که گاهی پس از قطعی گاز اتفاق میافتد مشتری مثل همیشه سعی به روشن کردن دستگاه می کند و با فشار دادن دکمه شیر گاز و زدن جرقه شمعک روشن شده و با ول کردن کلید شیر کنترل گاز شمعک نیز خاموش می شود.
  علت ایراد: علت این مسئله کثیف بودن گاز و گرفتگی مجرای سمت ترموکوپل پیلوت می باشد.

  علت ثابت نماندن شمعک پکیج

  پیلوت سه جهت شعله دارد که گاهی قسمت اصلی که وظیفه ثابت نگه داشتن شمعک را دارد یعنی سمت ترموکوپل به خاطر کثیفی و گرفتگی روشن نمی شود که در این زمان شما باید با فندک و یا کبریت همانند تصویر بالا سمت ترموکوپل را به صورت دستی روشن کنید و پس از گذشت 30 ثانیه رها کنید پکیج تهویه مطبوع بی نیاز از سیستم موتور خانه مرکزی جهت تامین هوای گرم زمستانی، هوای خنک تابستانی و آبگرم مصرفی در تمام فصول طراحی و ساخته شده است، پکیج تهویه مطبوع، هوای گرم زمستانی و هوای خنک تابستانی را بطور یکنواخت از طریق کانال کولر در داخل ساختمان و از طریق سیستم شوفاژ در داخل حمام توزیع می نماید.

  مزیتها و قابلیتها
  •کارکرد ایمن، مطمئن و آرام
  •تامین گرمایشمطبوع از طریق عبور آب گرم از مبدل حرارتی
  •تامین هوای خنک مرطوب در تابستان
  •تامین آب گرم مصرفی فراوان در تمام فصول
  •مجهز به سیستم کنترل فشار ودما
  •قابلیت استفاده از ترموستات محیطی
  •مجهز به فی،لتـــــر تصفیه هوا
  •سهولت در نصب و راه اندازی، سرویس و نگهداری
  •استقلال هر واحدمسکونی در تامین گرمایش، سرمایش و آبگرم مصرفی
  •صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی
  •ایجاد شرایط مطلوب و بهداشتی
  •سرعت عمل در گرمایش محیط
  •مجهز به فن سانتریفوژ دارای سیستم کنترل سرعت پیوسته و فشار استاتیک بالا
  •سرویس و نگهداری آسان با حذف تسمه وپولی

  الف)زمستان: آب شوفاژ کهداخل مبدل حرارتی گاز به آب گرم شده به سمت رادیاتور روی قسمت کولر هدایت می گردد وبا روشن شدن فن هوای گرم به داخل ساختمان دمیده می شود، به محض باز شدن آب مصرفی، آب شوفاژ به مبدل حرارتی آب به آب جهت گرم کردن آب مصرفی هدایت می گردد و با سردشدن آب داخل رادیاتور کولر، فن خاموش می گردد.

  ب)تابستان: به محض باز شدنآب مصرفی، برنر وپمپ روشن و آب شوفاژ به مبدل آب به آب جهت گرم کردن آب مصرفیهدایت می گردد و با بستن آب مصرفی، پمپ و برنر خاموش می گردد. هوای سرد نیز توسط کولر تهویه مطبوع تامین می گردد.
  توصیه های ایمنی، سرویس و نگهداری
  •سرویس و بازدید فنی سالانه دستگاه ضروری است.
  •در اتصال گاز به دستگاه، از قطعات و اتصالاتاستاندارد استفاده نمایید.
  •از اتصال وسایل گاز سوز دیگر به شیر مصرف گاز خودداری نمایید.
  •پس از اتمام کار نصب و راه اندازی، اتصالات و قطعات مختلف مربوط به عبور گاز را جهت اطمینان از عدم نشتی به وسیله کف صابون امتحان کنید.
  •هنگام مسافرتهای طولانی دستگاهرا خاموش، دو شاخه برق دستگاه را از پریز مربوطه خارج نموده و شیر مصرف گاز راببندید.
  •از تعمیر دستگاه توسط افراد غیر متخصص خودداری نمایید.
  •از نصب دستگاه در مجاورت مایعات و موارد اشتعال زا خودداری نمایید.
  •قبل از راه اندازی و بطور دوره ای فیـــلت،ر هوا را بازرسی و در صورت نیاز تعویض نمایید.
  • از عدم وجود نشتی در مسیر دودکش اطمینان حاصل نمایید.
  هواگیری پمپ سیرکولاسیون
  با شروع فصل زمستان و راه اندازی سیستم شوفاژ بلافاصله پس از پر شدن سیستم شوفاژ از آب، عمل هوا گیری پمپ را انجام دهید تااز ایجاد صدا و آسیب های دیگر به دستگاه جلوگیری شود. به منظور هوا گیری پمپ ابتدامی بایست پمپ را خاموش کنید، سپس پیچ هوا گیری جلوی پمپ را کمی باز نمایید تا هواکاملا خارج شود سپس پیچ را محکم نمایید. علت ثابت نماندن شمعک پکیج (هنگام هواگیری احتیاط کنید که آب گرم شوفاژ صدمه ای به دست شما نرساند).
  آزاد سازی محور پمپ سیرکولاسیون
  هنگامی که دستگاه مدت زیادی خاموش استدقت کنید که پس از روشن شدن دستگاه، محور پمپ سیر کولاسیون عمل نماید. برای اینمنظور پیچ جلوی پمپ (پیچ سیاه رنگ)را تا منتها الیه سمت چپ بگردانید، سپس آن رابه طرف خود بکشید و مجددا به سمت چپ بگردانید، در صورت آزاد بودن محور پمپ بهراحتی گردش می نماید. در غیر اینصورت پیچ سیاه رنگ را چند بار به داخل فشار دهید و به سمت چپ بچرخانید تا محور پمپ به راحتی گردش نماید.
  شرایط نصب
  قبل از نصب پکیج تهویه مطبوع گروه صنعتی اخگر به نکات ذیل توجه فرمایید:
  •محل استقرار دستگاه با توجه به نقشه ابعادی، موقعیتدود کش و کانال رفت و برگشت هوا طرح ریزی گردد.
  •بهترین محل نصب پکیج تهویه مطبوع، برروی تراس یا سقف ساختمان می باشد (با محافظت در مقابل باد، باران، …)
  •قبل از ورود گاز به پکیج تهویه مطبوع یک عدد شیرمصرف گاز (شیر توپی 90 درجه)نصب گردد.
  •دودکش مستقل و مجهز به کلاهک h باشد.
  •دودکش تمیزباشد و کوران طبیعیهوا داخل آن وجود داشته باشد.
  •لوله های افقی دودکش کوتاه باشدو از بکاربردن پیچ وخم اضا فی خودداری شود.
  •در صورتیکه پکیج در محیط سربسته نصب می شود، حجم فضای محل نصب و ارتباط فضا به میزان مطلوب با هوا ی آزادبسیار مهم است.
  •جهت مسیرهای رفت وبرگشت هوا بایستی اصول فنی مربوطهرعایت گردد. علت ثابت نماندن شمعک پکیج
  •داخل لوله های شوفاژو آب مصرفی عاری از شن و ماسه وهر گونه ذرات اضافی می باشد.
  نحوه راه اندازی
  قبل از راه اندازی دستگاه نکات ذیل را رعایت فرمایید:
  •شیر آب سرد مصرفی را باز نمایید.
  •دوشاخه برق دستگاه را به شبکه برق منزل وصل کنید.
  •در پوش شیر اتوماتیک هوا گیری (ایرونت)را کمی باز نمایید و هنگام کار دستگاه نیز به همین صورت باقی بماند.
  •مبدل آب گرم مصرفی را با باز کردن پیچ تنظیم روی آن هوا گیری نمایید.
  •شیر پر کن به گونهای تنظیم گردد که در هنگام راه اندازی دستگاه فشار نیم و در شرایط معمولی حداکثر یک و نیم باشد.
  •به منظور تنظیم فشار دستگاه، شاسی شیر پر کن روی پانل را فشار دهید و فشار دستگاه را تنظیم نمایید.
  •در صورت استفاده از رادیاتور داخل حمام در فصل زمستان، والو رفت وبرگشت شوفاژ، رادیاتور حمام را باز نمایید.
  منبع: تکنوفن

  0

  آشنایی با تعدادی از این بیماریها:

  اغلب خانمها حداقل یک بار در طول عمر خود عفونت مهبل را تجربه می کنند. واژینیت یک بیماری بسیار شایع می باشد ولی نه همیشه به فرم بسیار جدی نمی باشد. علل و به تبع آن درمانهای متفاوتی برای این بیماری وجود دارد.

  * واژینیت چیست؟

  واژینیت یک التهاب داخل مهبل (vagina)بوده که علائم آن شامل خارش – و سوزش مجرا است. یک مهبل طبیعی به طور دائم دارای ترشحاتی روشن و حتی کدر و دارای بوی خاص می باشد که خارش و سوزش ندارد. در مهبل طبیعی تعادلی از ارگانیسمهای متفاوت وجود دارد مثل باکتری ها و قارچها. هنگامیکه شخص دارای مهبل سالم می باشد این باکتریهای غیربیماریزا و جریان ترشحات طبیعی مهبل را در مقابل عفونتها محافظت می کنند، اگر این محیط مناسب به هم بخورد یا باکتریهای بیماریزا وارد مهبل شوند ممکن است مهبل طبیعی به سمت عفونی شدن و التهاب پیش رود. هنگامیکه مهبل عفونی شود افزایش ترشحات غلیظ به همراه بوی نامطبوع و خارش و سوزش و تورم مشاهده می شود.

  علل زیر می توانند محیط طبیعی دفاعی مهبل را تغییردهند:

  1 – آنتی بیوتیکها

  2 – تغییر در سطوح طبیعی هورمونهای بدن که در حاملگی، شیردهی و یائسگی رخ می دهد.

  3 – شستشوی مهبل، دئودورانتهای مهبل و صابونها

  4 – مواد اسپرم کش

  5 – نزدیکی جنسی

  6 – بیماریهای منتقله از طریق جنسی

  7 – تحریک

  8 – مواد خارجی مثل نوارهای بهداشتی

  * علائم:

  هر خانمی نمای خاصی از ترشح طبیعی مهبل برای خودش دارد و تغییر در آن بایستی شخص را متوجه واژینیت کند. ولی نبایستی شخصاً تشخیص واژینیت را بگذارید چون ممکن است علامتی از یک بیماری بسیار جدی و خطرناک مثل سوزاک باشد.

  تستها و تشخیص: در هنگام معاینه پزشک شرح حال شما را بررسی می کند. سپس نیاز به معاینه مهبل و اندامهای تناسلی شما بوده و پس از آن از ترشحات مهبل شما نمونه جمع آوری کرده و جهت بررسی میکروسکوپی به آزمایشگاه می فرستند. به خاطر داشته باشید 2 روز قبل از معاینه دوش واژن یا اسپری مهبل و هر درمان مهبلی بایستی قطع شده و هیچگونه دستکاری طی دو روز نبایستی انجام پذیرد.توجه داشته باشید در خانمهائی که باکره یا virgin هستند چون امکان معاینه واژینال وجود ندارد تشخیص دقیق و صحیح مشکل است.

  * انواع واژینیت

  سه نوع واژینیت خانمها را درگیر می کند:

  1 – قارچی: افزایش رشد قارجها در مهبل به علت تغییرات هورمونی یا قند خون بالا یا کاهش مقاومت در مقابل بیماری اتفاق می افتد که علائم آن شامل:

  الف – سوزش و خارش حتی هنگام ادرار کردن یا مقاربت

  ب – ترشحات سفید متراکم

  ج – بوی خفیف

  بوده و درمان آن شامل کرمها یا شیافهای مهبلی ضدقارج می باشد.

  2 – تریکوموناسی: تریکومونا نوعی انگل تک یاخته ای که از طریق مقاربت جنسی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود علائم آن شامل:

  الف – خارش و سوزش و تورم شدید مهبل

  ب – ترشحات کف آلود خاکستری یا زرد – سبز

  ج – بوی نامطبوع ماهی

  د – درد حین ادرار کردن یا مقاربت جنسی

  بوده و برای درمان آن نیاز به تجویز آنتی بیوتیک خوراکی وجود دارد. اغلب بیماران با یک دوز دارو درمان می شوند. همسر شخص مبتلا هم بایستی درمان شود و تا درمان وی بایستی از مقاربت اجتناب شود چون باعث آلودگی مجدد می شود.

  3- باکتریایی: که باعث واژینوز باکتریایی می شوند که ناشی از رشد شدید باکتریها در مهبل می باشد که می تواند با علت ناشناخته باشد یا از طریق مقاربت جنسی انتقال یابد. علائم آن شامل:

  1 – خارش، سوزش و تورم مهبل

  2 – ترشحات آبکی خاکستری

  3 – بوی نامطبوع ماهی

  4 – درد حین ادرار کردن یا مقاربت

  درمان آن شامل آنتی بیوتیک خوراکی یا روشهای دیگر می باشد. همسر بیمار هم بایستی همزمان درمان شود. تا پایان درمان از مقاربت اجتناب شود.

  * پیشگیری: بستگی به تغییر در عادات و پوشش و سبک زندگی دارد:

  1 – از صابونهای ملایم استفاده کنید و هنگام حمام کردن از تحریک مهبل اجتناب نمائید.

  2 – سطح خارجی مهبل را روزانه شستشو داده و خشک نمائید.

  3 – هنگام شستشو پس از اجابت مزاج سطح خارجی مهبل را از سمت جلو به طرف عقب شستشو نمائید تا میکروبهای مدفوع به سمت مهبل رانده نشوند.

  4 – از دوش مهبلی و اسپری مهبلی و مواد مانند آنها اجتناب نمائید.

  5 – در طی دوره قاعدگی مرتباً نوارهای بهداشتی خود را عوض نمائید.

  6 – هنگام استفاده از مواد یا سواپهای اسپرم کش دقت لازم را مبذول دارید تا عفونتی را به مهبل انتقال ندهید.

  7 – از لباس زیر مرطوب استفاده نکنید.

  8 – از لباسهای زیر غیرکتانی استفاده نکنید.

  9 – رعایت مسائل اخلاقی واجتناب از ارتباطهای جنسی غیر اخلاقی و غیر معمول و پر خطر.

  10- اگر چاق هستید وزن خود را کاهش دهید.

  11 – خواب و استراحت کافی داشته باشید.

  12 – به اندازه کافی ورزش نموده و از استرسها پرهیز کنید.

  0

  بیماری واریکوسل یا واریسی شدن عروق بیضه در 10درصد مردان بالغ مشاهده می گردد و شایعترین عامل ناباروری مردان می باشد و تنها درمان قطعی آن جراحی می باشد. نوع شدید یا درجه 3 آن معافیت دائمی پزشکی از خدمت سربازی خواهد داشت.

  بیماری واریکوسل چیست؟

  واریکوسل یا واریسی شدن عروق بیضه شایعترین بیماری مردان پس از بلوغ می باشد و 10درصد مردان بالغ به آن مبتلا می باشند. واریکوسل شایعترین عامل ناباروری مردان می باشد. سن شروع بیماری معمولا در زمان بلوغ و یا بلافاصله پس از بلوغ می باشد ولی در سن کمتر یا سن بالا نیز ممکن است ایجاد گردد.

  عامل ایجاد بیماری واریکوسل چیست؟

  بیماری واریکوسل با واریسی شدن و گشادشدن عروق وریدی (سیاهرگهای)بیضه ظاهر می گردد که در دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم بندی می گردد. در نوع اولیه، هیچ عامل ایجادکننده مشخصی وجود ندارد، گرچه تئوری اشکال در دریچه های لانه کبوتری وریدهای بیضه، طولانی بودن مسیر این وریدها و احتمال اثر فشاری سایر عروق و احشاء شکمی مطرح می باشد ولی هنوز علت مشخصی برای آن ثابت نشده است. این نوع عامل عمده واریکوسل است و 90درصد در سمت چپ می باشد. نوع ثانویه که بدنبال وجود عامل مشخص ایجادکننده انسداد در عروق داخل شکم ایجاد می گردد درصد کمی از واریکوسل ها را شامل می شود و علت ایجادکننده آن غالبا توده های شکمی، بخصوص تومورهای بدخیم می باشد که تشخیص آن مهم و حیاتی است.

  علائم بیماری واریکوسل چیست؟

  بیمار ممکن است با شکایت بزرگی، یا عدم تقارن بیضه ها، یا درد بیضه، و یا پس از ازدواج، با ناباروری مراجعه کند. ولی شایعترین فرم آن، بدون علامت، و بطور اتفاقی، حین معاینه، متوجه آن می گردند. درمعاینه، بزرگی و تورم عروق بیضه، بخصوص در سمت چپ مشهود است و درحالت ایستاده، و یا افزایش فشار شکمی تشدید می یابد و در حالت خوابیده از بین می رود (درصورتیکه تورم عروق درحالت خوابیده از بین نرفت، بایستی به نوع ثانویه آن شک کرد.)

  افتراق واریکوسل ازنظر شدت بیماری:

  بیماری واریکوسل ازنظر شدت به 3 درجه تقسیم بندی می گردد. در نوع درجه 1 اتساع عروق فقط حین فشار شکمی در لمس توسط پزشک قابل لمس، و تشخیص می باشد. در نوع درجه 2 با فشار شکمی، اتساع عروق، قابل مشاهده می گردد. و در نوع درجه 3 حتی بدون فشار شکمی، اتساع عروق، درحالت ایستاده قابل مشاهده می باشد. لازم به ذکر است نوع درجه 3 آن ازنظر قانون خدمت سربازی در ایران معافیت دائم و انواع درجه 1 و 2 معافیت از رزم خواهد داشت.

  چه بیماری احتیاج به درمان دارد؟

  همانگونه که گفته شد 10درصد مردان پس از سن بلوغ درجاتی از واریکوسل دارند ولی همه آنها احتیاج به درمان ندارند. اگر واریکوسل برای فرد، عارضه ای ایجاد کند لازم است درمان انجام گردد. درغیراینصورت احتیاج به درمانی نیست.

  عوارض واریکوسل چیست؟

  عوارض واریکوسل شامل ایجاد درد، آتروفی (کوچک شدن سایز و نرم شدن قوام بیضه)و ناباروری می باشد. درد ناشی از واریکوسل دردی با کیفت احساس سنگینی، که با فعالیت و ایستادن تشدید یافته و با استراحت بهبود می یابد.

  آیا بیمار مبتلا به واریکوسل بدون عارضه احتیاج به پیگیری دارد؟

  بلی؛ همانگونه که گفته شد اگر واریکوسل عارضه ای ایجاد نکند احتیاج به درمان نیست. ولی لازم است بیمار بصورت ماهانه، خود را معاینه کند. و درصورت کوچک شدن سایز بیضه، و یا تغییر در قوام آن، لازم است توسط پزشک معاینه شود.

  همچنین اگر بیمار مبتلا به واریکوسل ازدواج نکرده و یا خواستار داشتن فرزند دیگری در آینده می باشد، بایستی هر 6 ماه با آزمایش اسپرم، ازنظر باروری بررسی گردد و درصورت شروع تغییرات و ضعیف شدن نطفه احتیاج به درمان دارد.

  آیا درمان دارویی برای واریکوسل وجود دارد؟

  جواب: خیر.

  درمان واریکوسل فقط اقدامات مداخله گرانه (غیردرمان خوراکی یا دریافت دارو ازطریق تزریق)می باشد. در ساده ترین روش تزریق مواد ایجادکننده انسداد عروق از طریق پوست بداخل وریدهای بیضه مبتلاست که این روش درصد موفقیت کمتر و عارضه درد مزمن و یا هیدروسل بیشتری می باشد. بهترین درمان از نظر اینجانب درمان جراحی است.

  روشهای جراحی واریکوسل چیست؟

  جراحی واریکوسل یا به اصطلاح پزشکی واریکوسلکتومی اقدام به بستن وریدهای بیضه مبتلا می باشد که پس از انسداد این وریدها بتدریج بدلیل عدم حرکت خون، وریدهای مسدود شده کوچک شده و از بین می رود و واریکوسل برطرف می گردد. این اقدام از طریق برش کوچکی بر روی پوست شکم به طول 4-2 سانتیمتر قابل انجام است.

  روشهای جدید جراحی واریکوسلکتومی چیست؟

  روشهای جدید واریکوسلکتومی یکی انسداد عروق از طریق کاتتریزاسیون وریدی و انسداد عروق مبتلا است. که هزینه آن بالاست و درصد موفقیت آن بالا نیست ولی بصورت سرپایی و با کمترین درد انجام می گردد.

  روش لاپاروسکوپی(laparoscopic varicocelectomy)که امتیاز آن برش کوچکتر و بزرگنمایی حین جراحی، ولی بدلیل عدم دسترسی جراح به وریدهای فرعی، احتمال عود واریکوسل بیشتر است و همچنین سه برش بر روی پوست بجای یک برش انجام می گیرد.

  لازم است این نکته ذکر گردد که در نوع درمان جراحی وریدهای با سایز کوچک را که استعداد واریسی شدن در آینده دارد و منشاء عود واریکوسل درآینده خواهد بود. در روش جراحی معمولی قابل تشخیص نمی باشد ولی صدمه به بافت بیضه کمتر صورت می گیرد در هر صورت هر کدام از این نوع درمان ها مزایا و مضراتی دارند که باید جراح در نظر بگیرد و سبک سنگین کند.

  آیا واریکوسلکتومی عارضه ای دارد؟

  درجواب بایستی گفت که هر اقدام پزشکی احتمال عارضه دارد همانگونه که عدم درمان واریکوسل نیز احتمال بروز عارضه دارد.

  عوارض واریکوسلکتومی شامل:

  1- احتمال عود واریکوسل که در روش معمولی و سنتی واریکوسلکتومی 25% - 5% ذکر شده

  2- ایجاد هیدروسل (آب آوردگی بیضه)که احتمال آن در روش معمولی جراحی واریکوسلکتومی 15- 5 درصد است.

  3- عارضه سوم احتمال آتروفی بیضه که در روش جراحی معمولی کمتر از 3%است.

  آیا عمل جراحی واریکوسلکتومی منجر به معلولیت یا ناباروری می گردد؟

  این سؤالی است که بسیاری از بیماران قبل از جراحی سؤال می کنند و درجواب بایستی گفت که عمل واریکوسلکتومی جهت درمان یا جلوگیری از ناباروری انجام می گردد و خود منجر به ناباروری نمی گردد و پس از جراحی نیز فرد می تواند به فعالیتهای عادی روزمره و انجام ورزش و کار بطور معمول و قبل از جراحی بازگردد. لذا معلولیتی ایجاد نمی کند.

  0

  سوزاک‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ عفونی‌ در دستگاه‌ تناسلی‌ که‌ از راه‌ آمیزشی‌ منتقل‌ می‌شود. در مردان‌، این‌ عفونت‌ در پیشابراه‌ رخ‌ می‌دهد، در زنان‌، در پیشابراه‌ (مجرایی‌ که‌ ادرار را از مثانه‌ به‌ بیرون‌ هدایت‌ می‌کند)و نیز دستگاه‌ تولید مثل‌.

  در هر دو جنس‌ ممکن‌ است‌ راست‌روده‌، گلو، مفاصل‌، یا چشم‌ها نیز درگیر شوند. این‌ عفونت‌ در تمام‌ سنین‌ رخ‌ دهد (حتی‌ کودکان‌ کم‌ سن‌ و سن‌ سال‌ که‌ مورد تجاوز قرار می‌گیرند). حداکثر شیوع‌ این‌ عفونت‌ بین‌ 30 ـ 20 سالگی‌ است‌. دوره‌ کمون‌ بیماری‌ (از زمان‌ ورود میکرب‌ تا بروز علایم‌)10 ـ 2 روز است‌.

  علایم‌ شایع‌

  زنان‌ معمولاً علایم‌ کمی‌ دارند یا اصلاً علامتی‌ ندارند. اما علایم‌ در مردان‌ معمولاً برجسته‌تر هستند.

  سوزش‌ به‌ هنگام‌ ادرار

  ترشحات‌ ضخیم‌ به‌ رنگ‌ سبز ـ زرد از آلت‌ تناسلی‌ مردان‌ یا مجرای‌ تناسلی‌ زنان‌

  تب‌ خفیف‌ یا بدون‌ تب‌

  گاهی‌ درد به‌ هنگام‌ مقاربت‌

  درد مفاصل‌

  بثورات‌، خصوصاً روی‌ کف‌ دست‌

  0

  علل ابتلابه بیماریهای گوارشی

  خون‌ریزی از مجرای گوارشی یکی از شایع‌ترین مشکلاتی است که بیماران را مضطرب و وحشت‌زده به اورژانس می‌کشاند. یکی از مهم ترین نکاتی که پزشک در اورژانس از بیمار مبتلا به خون‌ریزی دستگاه گوارش سوال می‌کند، این است که این خون‌ریزی از دستگاه گوارش فوقانی است یا تحتانی.

  چطور می‌فهمیم فردی دچار خون‌ریزی دستگاه گوارش شده است؟

  استفراغ خونی، وجود خون قرمز در مدفوع و مدفوع سیاه رنگ از علایم خون‌ریزی دستگاه گوارش هستند. خون‌ریزی مجرای گوارش علل مختلفی دارد، از قبیل: زخم گوارشی، التهاب معده، واریس مری، آسیب مری، التهاب زخمی روده بزرگ، توده‌های سرطانی و هموروئید.

  مدفوع قرمز یا قرمز- قهوه‌ای نشان‌دهنده چه مشکلاتی است؟

  این علامت می‌تواند نشان‌دهنده چند مشکل باشد؛ به طور مثال پولیپ روده بزرگ، سرطان، بیماری کرون یا کولیت اولسراتیو.

  یکی از علل شایع‌تر خون‌ریزی‌های شدید مقعدی در افراد بالای 60 سال، خون‌ریزی معده یا دوازدهه است به خصوص اگر خون‌ریزی سریع و شدید باشد. خون‌ریزی آهسته‌ای که از معده یا دوازدهه منشا می‌گیرد و از مجرای روده عبور می‌کند، موجب سیاه شدن مدفوع می‌گردد. البته خوردن شیرین‌بیان یا ترکیبات آهن نیز می‌تواند باعث سیاه شدن رنگ مدفوع شود.

  در صورت وجود خون در مدفوع چه کار کنیم؟

  اگر متوجه وجود خون در مدفوع خود یا در سنگ توالت شدید، هر چه زودتر به اورژانس مراجعه کنید. منشا خون‌ریزی ممکن است مشکل ساده‌ای مثل هموروئید (بواسیر)باشد، اما شما باید از عدم وجود حالات جدی‌تری مانند سرطان روده بزرگ مطمئن شوید.

  زخم معده

  استفراغ‌های خونی چه تشخیص‌هایی را مطرح می‌کنند؟

  خون استفراغ شده مطرح‌کننده خون‌ریزی از مری، معده یا قسمت فوقانی روده کوچک (دوازده)است.

  خون‌ریزی بخش‌هایی از روده که پایین‌تر از دوازدهه قرار دارند، معمولا به سمت بالا، یعنی به معده بازنمی‌گردد، بلکه وارد مدفوع می‌شود. استفراغ خونی با رنگ قرمز روشن نیز نشان می‌دهد که خون‌ریزی تنها مدت کوتاهی قبل از بروز استفراغ آغاز شده است.

  خونی که مدت زمان طولانی‌تر در معده باقی ‌مانده باشد، معمولا قرمز تیره یا قهوه‌ای رنگ است، یا شبیه تفاله ی ته‌نشین شده ی قهوه است.

  خون‌ریزی‌های دستگاه گوارش چطور تشخیص داده می‌شوند؟

  در خون‌ریزی قسمت فوقانی مجرای گوارش، پزشک از روشی به نام آندوسکوپی مجرای فوقانی استفاده می‌کند. در این روش یک لوله فیبر نوری کوچک از طریق مری پایین فرستاده شده و وارد معده می‌گردد تا محل خون‌ریزی را کشف کند.

  در خون‌ریزی‌های مجرای گوارش تحتانی و پزشک ممکن است از کولونوسکوپی استفاده کند. کولونوسکوپی یعنی دیدن کلون یا روده بزرگ همان اندوسکوپی قسمت تحتانی دستگاه گوارش است اما لوله آن از طریق مقعد وارد شده و درروده بزرگ به سمت بالا هدایت می‌شود.

  در اغلب موارد تشخیص وجود خون در مدفوع فقط از طریق انجام تست‌های آزمایشگاهی امکان‌پذیر است، زیرا مقدار خون، کمتر از مقداری است که قابل رویت باشد و به این حالت "خون مخفی" گفته می‌شود.

  درمان خون‌ریزی‌های دستگاه گوارش چگونه صورت می‌گیرد؟

  درمان بستگی به علت و شدت خون‌ریزی دارد.

  در خون‌ریزی واریس مری ممکن است از روش‌های گوناگونی برای توقف خون‌ریزی استفاده شود. اگر خون‌ریزی از یک دیورتیکول منشا گرفته باشد، تزریق مستقیم دارو به داخل سرخرگ تغذیه کننده آن می‌تواند خون‌ریزی را متوقف کند. در خون‌ریزی ناشی از زخم، گاستریت (التهاب معده)، پولیپ‌ها یا بواسیر (هموروئید)درمان عامل زمینه‌ای در اغلب موارد باعث توقف خون‌ریزی می‌شود.

  گاهی اوقات با استفاده از جریان الکتریکی یا نور لیزر که از طریق یک اندوسکوپ به محل منتقل می‌شود، می‌توان خون‌ریزی معده، دوازدهه یا روده بزرگ را متوقف ساخت. در مواردی که خون‌ریزی به این درمان‌ها پاسخ نمی‌دهد، عمل جراحی ضرورت می‌یابد.

  0

  یبوست حالتی است که درآن مدفوع سخت و کوچک است و برای برطرف شدن آن (اجابت مزاج)نیاز به استفاده از داروست.بعضی افراد از مسهل های مختلفی برای رفع یبوست استفاده می کنند. ولی در بیشتر مواقع با استفاده مداوم از مسهل، قدرت طبیعی کولون کاهش یافته و اجابت مزاج طبیعی و بدون استفاده از مسهل مشکلتر می گردد.

  موثرترین درمان برای یبوست ایجاد یک تغییر مهم در رژیم غذایی است که البته امروزه کمتر به آن توجه می شود.

  در واقع کولون به استفاده از مسهل عادت می کند. همچنین استفاده از مسهل مانع از بروز علایم هشدار دهنده مهمی مانند یبوست و درد،هنگام اجابت مزاج می شود. بدون وجود این اخطا رها، افراد همچنان به خوردن غذاهایی که واقعاً می توانند عامل خطرناکی برای به خطر افتادن سلامتی آنها باشند، ادامه می دهند. موثرترین درمان برای یبوست ایجاد یک تغییر مهم در رژیم غذایی است که البته امروزه کمتر به آن توجه می شود.

  اغلب انواع بیماریهای دردناک روده به به قسمت انتهائی روده مربوط می باشند. برخی از این مشکلات تنها دردسرسازند. اما برخی زندگی بیماررا مورد تهدید قرارمی دهند. به هرحال نباید مشکلات ساده و یا بیماریهای خطرناک را به عنوان قسمت طبیعی از روند زندگی تحمل کرد.

  یبوست معنای متفاوتی برای افراد مختلف دارد. طبق بررسی های انجام شده، بعضی از افراد هر شش تا دوازده روز و آن هم با کمک مسهل های قوی اجابت مزاج دارند و حتی این مسئله را به عنوان امری طبیعی پذیرفته اند. فعالیت و حرکت روده برای دفع، به میزان سلامتی افراد بستگی دارد. برای بعضی از افراد حرکت روده و اجابت مزاج درهردو روزیکباررا عده ای طبیعی میدانند درحالیکه فرد دیگری ممکن است روزانه سه باروحتی بیشتر دفع انجام دهد و هر دو آنها ممکن است کاملاً سالم باشند البته من معتقدم یکبار روزانه کاملا طبیعی است و غیر از این باید بررسی شود ولی این نکته راهم متذکر شوم که بیش از دو بار لازم است عوارض دفع زیاد بررسی گردد.

  معمولاً وریدهای پا (رگی که خون را به قلب برمی گرداند)در افراد مبتلا به یبوست بر اثر فشار بیش از حد هنگام حرکت دشوار مدفوع در روده آسیب می بینند. در طول رگ های پا دریچه هایی به فواصل متناوب قرار دارند که به حرکت جریان خون به طرف بالا و قلب کمک می کنند. این دریچه ها تقریباً به شکل یک نردبان متحرک هستند و در برابر حرکت خون به طرف پایین بر اثر فشارجاذبه مقاومت می کنند.

  این دریچه ها بر اثر فشار زیادی که برای حرکت مدفوع خشک و سفت نیاز است، بیش از حد کشیده شده و صدمه می بینند و طولی نمی کشد که این دریچه ها دیگر برای نگهداشتن خون، فاقد کفایت می گردند. و اگر دریچه ها خوب کار نکنند همواره یک ستون 6اینچی از خون بر روی رگ های پایینی فشار می آورد. یکی از نتایج این فشار نامشهود واریس ورید (رگ)پا است. ظهور شبکه درهم پیچیده آبی رنگ و دردناک بر روی پاها از علایم مشخصه واریس می باشد. گاهی رگ ها در واریس زخم شده و موجب خونریزی می شوند. چنین وضعیتی ممکن است در ناحیه مقعد نیز رخ دهد.

  یبوست به دلیل اختلالات روحی بوجود نمی آید یا حداقل با اطمینان می توان گفت که، این مسئله عامل اصلی نیست. اگر چه پس ازعمری تحمل درد و رنج ناشی از مشکلات روده، هر کسی در مورد سلامت و قابلیتها یش، شک خواهد کردولی مجددا لازم است ذکر کنم که بعضی دارو های عصبی و بیماریهای غصبی ممکن است منجر به یبوست گردد مثلا مصرف دارو های آرام بخش باعث کم کاری روده که هیگام مصرف این دارو ها این نکته باید در نظر گرفته شود.

  توصیه های تغذیه ای مناسب در درمان یبوست:

  1- رژیم غذایی متکی بر کر بوهیدرات به همراه سبزیجات و میوه جات مطمئن ترین درمان برای یبوست است.

  2- تقریباً اکثر مردم، اثرات مثبت آلو را در مورد یبوست می شناسند. آلو می تواند به فرد مبتلا به یبوست کمک کند. بدین طریق که تغییراتی در افزایش فعالیت قسمتهای پایینی روده داده و به یبوست پایان می دهد.

  3- مصرف حبوبات (حبوبات حاوی انواع فیبرها بخصوص فیبرهای بسیارجاذب آب، یعنی سلولزوهمی سلولزمی باشند)می تواند به اجابت مزاج تا حد زیادی کمک نماید.

  4 - نوشیدن روزانه بین 8 تا 12 لیوان آب

  بطور کلی من به بیمارانم متذکر می شوم مصرف بلند مدت هر دارو ویا ماده محرک روده ای برای تحرک بیشتر پس از چندی باعث عادت روده می گردد و حرکات روده به همان وضع اولیه برمی گردد بنابراین مرتب باید این مواد را عوض کنیم و بگذاریم روده به ان عادت کند مثلا یک هفته دارو و یا ماده شماره 1 هفته دیگر ماده شماره 2 هفته بعد شماره 3 و تا 6یا 7 هفته انگاه به هفته اول برگردیم.

  0

  هموروئید چیست؟ هموروئید یک نوع واریس وریدی است که در ناحیه رکتوم (راست روده)ایجاد می شود. ممکن است این توده های هموروئیدی به بیرون مقعد هدایت شوند و گاهی نیز بر اثر پاره شدن وریدی خون در زیر مخاط و در داخل توده های هموروئیدی تجمع کرده که بسیار درد ناک است و معمولا در بیرون از مقعد ظاهر می شوند که برای رهائی از درد باید تخلیه و محل ان با لیزر سوزانده شود در اثر وارد شدن فشار زیاد در هنگام دفع این

  تجمع وریدی پرخون شده و متورم می گردد و در صورت تکرار فشار و یبوست سطح ان زخم شده وباعث خونریزی می گردد. اغلب این خونریزی در انتهای دفع دیده می شود علائم هموروئید خونریزی مقعد بیرون زدگی توده ای و یا توده هائی از مقعد و درد. بیرون زدگی ممکن است ازدور تا دور مقعد باشد که در این موارد تنها راه درمان درمان با لیزر است ومقعد همانند یک گل می شود که سوراخ در وسط و بیرون زدگی ها مثل گل برگهای یک گل در اطراف میمانند. عوامل ایجاد کننده هموروئید: اغلب یبوست است ولی اسهال مزمن و زور زدن در هنگام اجابت مزاج و سن بالا و حاملگی و عوامل ارثی و ورزشهای سنگین مثل وزنه برداری بدون آمادگی جسمانی قبلی و رژیمهای غذائی نا مناسب و مدفوع سفت و چوبی و بالا رفتن سن و شل شدن مخاط و اسفنکتر مقعد"درمان هموروئید: هموروئید با روشهای مختلفی درمان می شود که مبحث درمان هموروئید خود یک کتاب است. 1- روش جراحی که در مواردی برای درمان هموروئید بکار میرود حتما باید در بیمارستان و تحت بیهوشی عمومی و یا اسپاینال (بی حسی کمری)صورت گیرد و در موارد پیشرفته بکار میرود و مراقبت بعد از عمل طولانی مدت دارد 2- روش درمان با حلقه لاستیکی یا رابربند که این روش برای مواردی بسیار موثر است. ولی برای مواردی که توده های هموروئیدی داخلی باشد زیرا در داخل مقعد اعصاب حسی کمتری نسبت به خارج مقعد دارد و اگر در هموروئیدهای خارجی بکار رود ممکن است توام با درد شدید باشد در این روش عوارضی مانند خونریزی ممکن است دیده شود ولی نادر است و قابل کنترل 3- درمان با روش داپلر که با دستگاه مخصوص ابتدا شریان یافت می شود سپس این شریان بسته می شود و در مرحله بعد ورید بسته می شود.

  این روش در عمل کار ساده ای نیست و پیدا کردن شریان و بستن ان بخوبی و سادگی صورت نمی گیرد و

  نهایتا همان روش رابر بند (حلقه لاستیکی)می شود این روش هم برای توده های بیرونی کارآیی ندارد 4- درمان با لیزر: این روش امروزه بسیار متداول شده زیرا در مقایسه با سایر روشها بسیار ساده تر کم هزینه تر و کم عارضه تر است و نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد (البته در مواردی که شخص بیمار بسیار حساس است و بیهوشی عمومی خواست بیمار است کار ساده تر می شود)دوران نقاهت بعد از عمل کوتاه تر است. نکته ای که لازم است متذکر شوم این است که از جهتی دو نوع لیزر وجود دارد یکی لیزر های کم توان و دیگری لیزر های پرتوان درمان با لیزر کم توان ممکن است باعث عود بیماری شود زیرا درمان بصورت کوچک کردن موقت انجام می شود و پس از چندی توده هموروئیدال به وضع اولیه اش بر می گردد ولی لیزری که در مرکز ما انجام می شود لیزر پرتوان است و درمان اساسی و دائمی است.روش درمان بواسیر با لیزرگاها با سایر روشهای درمان توام می شود که خود اینجانب از بانیان این کار بوده ام مثل توام کردن این روش با رابر بندینگ(حلقه لاستیکی)و روش فریزینگ که همان یخ زدگی است با رابربندینگ و لیزر که ممکن است در مواردی خاص نتیجه بهتری بدهد ولی اصل درمان همان درمان با لیزر است. لازم است توضیح داده شود که در اغلب مراکز درمانی با لیزر از روش سوزاندن یعنی کوتریزاسیون استفاده می شود ولی در این مرکز با دستگاه بسیار پیشرفته ای که در اختیار است از روش کواگولاسیون و بصورت زیر مخاطی هموروئید را درمان جراحی می کنیم;. این دستگاه با فیبر لیزر رادیال شیرینکیج کار می کند یعنی در زیر مخاط میرود و توده هموروییدی وعروقش را از بین میبرد و در نتیجه توده هموروئیدی محو می گردد

  شقاق:

  شقاق مقعد یک زخم طولی درمحل تقاطع رینگ مقعد ولوله رکتوم (کانال انال و در محل انورکتال)می باشد که با درد و خونریزی همراه است. شقاق حاد معمولا با درمان محافظتی بهبود می یابد ولی شقاق مزمن اکثرا نیاز به جراحی پیدا می کند.

  تعریف شقاق:

  زخم ناحیه مقعد را شقاق مفعد گویند.شقاق ممکن است در نقاطی دیگر بجز مقعد نیز دیده شود مثلا در خانمها بعد از زایمان در پستان و گاهی در گوشه لب ممکن است ایجاد شود. شقاق در تمام سنین حتی شیرخواران ممکن است مشاهده شود.این پارگی سبب اسپاسم اسفنکتر داخلی مقعد ودرد می شود.شقاق طبق مقالات خارجی در مرد وزن مساویست ولی در جامعه ی ایرانی در زنها بیشتر است.

  علایم:

  درد شدید به هنگام اجابت مزاج و گاهی بعد از اجابت مزاج،وجود رگه های خون روی مدفوع و کاغذ توالت بطور کلی میزان خونریزی در شقاق کم است و سوزش و خارش از علائم بیماری شقاق می باشند.علایم شقاق عود کننده است یعنی ممکن است در زمانهائی هیچ علائمی دیده نشود و پس از چندی مجددا علائم ظاهر شوند

  علل:

  مدفوع سفت وحجیم،اسهال طولانی و زمینه های ارثی

  عوامل افزایش دهنده ی خطر:

  یبوست،بیماری کرون،زایمان،معاینه داخلی مقعد،جسم خارجی

  پیشگیری از شقاق:

  جلوگیری از یبوست با غذای پرفیبر ومایعات فراوان،رفع دیگر علل از قبیل اسهال

  تشخیص:

  با دیدن زخم در مقعد تشخیص داده می شود.برای رد علل دیگر خونریزی می توان معاینه داخلی انجام داد.اگر بیمار درد شدید دارد معاینه داخلی مقعد باید تا بهبودی به تعویق بیفتد.اگرشخص شقاق های متعدددارد یا در محل غیر معمول مثلا سمت چپ یا راست زخم داردباید احتمال بیماریهای دیگر بررسی شود،از قبیل:بیماریهای التهابی روده (کولیت اولسرو و پروکتیت اولسرو)سیفلیس،نقص سیستم ایمنی،سل،ایدز،کانسر مقعد.

  درمان شقاق:

  در صورتی که از شروع علایم کمتر از شش هفته گذشته باشد به ان شقاق حاد می گوییم.شقاق حاد در موارد بسیاری به درمان داروئی پاسخ می دهد.اگر بیش از هشت هفته از شروع علایم گذشته باشد شقاق مزمن اطلاق می شود و به درمان دارویی جواب نمی دهد.شقاق مرمن اکثرا حاشیه برجسته دافیبروتیک شده وزایده پوستی در انتهای ان دیده می شود و باید تحت درمان جراحی قرار گیرد

  اصول درمانی:

  درمان یبوست با رژیم پر فیبر ومایعات وگاهی ملین،و در مواردی که اسهال مزمن وجود دارد درمان اسهال و کنترل درد،گرم کردن موضع.بی حس کننده های موضعی همراه با کورتیکوستروییدها برای کنترل درد استفاده می شود.اسپاسم اسفنکتر داخلی معمولا با درمان داروئی از بین نمیرود نیتروگلیسیرین ودیلتیازم باعث پرخونی محل و در نتیجه منجر به تسریع در بهبودی زخم و نهایتا کاهش یا از بین رفتن اسپاسم می گردد.در مواردی که پماد نیتروگلیسیرین موجب سردرد می شود پماد دیلتیازم بهتر است. گاهی از تزریق بوتاکس نیز در درمان شقاق استفاده می شود.نشستن در لگن اب گرم به مدت حداقل ده دقیقه وسه بار در روز به کاهش اسپاسم اسفنکتر و درد کمک می کند

  درمان جراحی شقاق:

  در مواردی که شقاق به درمان دارویی جواب ندهد یا بعد از درمان مجددا عود کند توصیه به عمل جراحی می شود.عمل ترجیحی، قطع قسمتی از اسفنکتر داخلی می باشد که در نتیجه ان فشار از روی اسفنکتر کاهش یافته وزخم ترمیم می شود.در4 درصد موارد بعد از این عمل بی اختیاری در دفع گاز یا مدفوع پیش می اید که این درصد در افرادی که به روش های دیگر مثلا دارو درمان می شوند مشابه است لذا بهترین روش در درمان شقاق شل کردن اسفنکتر است.

  کاربرد لیزر در درمان شقاق:

  کاربرد لیزر در درمان شقاق اگثرا در از بین بردن زوائد اضافی اطراف مقعد بکار میرود و درمان شقاق بمعنی واقع بکار نمیرود. ولی در موارد زوائد اضافی و گاهی زخمهای بیرونی چون بخیه بکار نمیرود باعث کاهش درد می شود و بسیار مفید است.

  فیستول مخرج:

  معمولاً بدنبال یک آبسه (دمل)اطراف مقعد به وجود می آید که معمولاً آبسه نیاز به تخلیه اورژانس با لیزر یا جراحی داشته و در 50 درصد موارد به دنبال درمان آبسه فرد دچار فیستول می گردد. علامت اصلی آن ترشح چرکی طولانی مدت از یک سوراخ و گاهی چند سوراخ از اطراف مخرج می باشد.

  بنا به تعریف یک فیستول باید حداقل 2 دهانه داشته باشد که بوسیله یک مجرای توخالی به یکدیگر متصل می شوند. اغلب فیستول های مخرج از غدد مترشح بلغم(muccos)مستقر در کانال مخرج منشا می گیرند. این غدد ابتدا عفونی می شوند و سپس عفونت به آبسه منجر می شود و زمانیکه آبسه باز یا پاره شود فیستول پدید می آید که ممکن است زیر پوستی- زیر مخاطی- داخل عضلانی و یا زیر عضلانی باشد. و نیز فیستول می تواند قدامی یا خلفی و یا منفرد یا مرکب یا نعل اسبی باشد.

  علائم: شکایت اصلی معمولا ترشح مداوم یا متناوب است. معمولا سابقه آبسه عود کننده که خودبخود یا با جراحی تخلیه شده است وجود دارد گاهی یک برجستگی که از آن چرک خارج می شود یا بهبود یافته دیده می شود. مجرای فیستول مانند طنابی لمس می شود و مسیر آن در مجاورت اسفنکتر و سوراخ اولیه قابل لمس است. فیستول هایی که به مدت طولانی عفونی و بدون درمان مانده اند می توانند سبب عفونت های منتشر بشوند. سرطان(کارسینوم)در فیستول هایی مزمن و درمان نشده درموارد زیادی گزارش شده است و درمان موثر فیستول در واقع پیشگیری از این واقعه است.

  درمان: نکته مهم در درمان فیستول آنست که درمان داروئی به کمک آنتی بیوتیک و غیره هیچ جایگاهی نداشته و تنها درمان موثر انجام جراحی با لیزر یا بصورت سنتی می باشد. درمان جراحی(فیستولوتومی)معمولا تنها درمان موثر است و جهت انجام آن سوراخ خارجی و داخلی(اولیه)باعبور پروب (میله فلزی نازک و قابل انعطاف و نرم)و با استفاده از آب اکسیژنه و بلدومتیلن رقیق باید پیدا شوند و مجرا یا مجاری فیستول باید بطور کامل مشخص شوند و مجرا در تمامی طول آن بازunroffed شود بطوریکه فیستول به شکل یک زخم باز درآید و باید مطمئن شد که زخم حاصل از عمق به سطح بطور خود به خود ترمیم می شود. و در تمام روش های درمانی اعم از جراحی معمولی و یا لیزر 5 تا 10 درصد بسته به طول و عمق فیستول احتمال عود وجود دارد.

  کیست موئی:

  کست موئی در نفاط مختلف بدن که محل رویش مو باشد می تواند ظاهر شود شایع ترین محل کیست موئی در درجه اول درقسمت صورت در اقایان و در خانمها زیر بغل و ناحیه عانه است و در مرحله بعد قسمت تحتانی ستون فقرات در ناحیه ساکروم و یا دنبالچه می باشد بیماران معمولا با شکایت ترشح یا درد در این ناحیه مراجعه می کنند. علامت آن وجود یک یا چند عدد سینوس و یا سوراخ در این ناحیه می باشد اگر بیمار در مراحل اولیه مراجعه کند می توان بدون عمل جراحی و فقط با فیبر لیزر کیست را از بین برد که معمولا این اتفاق رخ نمی دهد و در ان زمان شخص مراجعه نمی کند زیرا علائمی نداشته که وادار به مراجعه به پزشک شود ولی اگر بیمار در مراحل بعدی و با عوارض مراجعه کند باید بافت حاوی این کیست با نوع دیگری از لیزر یا بدون لیزر برداشته شود.چون عود این بیماری شایع است هنگام عمل باید بافت حاوی سینوس بطور کامل برداشته شود و بعد از عمل نیز بیمار باید از رویش مو در این ناحیه جلوگیری کند.

  سینوس پایلونیدال:

  از سن 24-15 سالگی رخ داده و بعد از سن 40 سالگی غیر شایع است.این بیماری در مردان شایعتراست ولی این جانب در چند سال اخیر بخصوص بعد از متداول شدن کامپیوتر و کار با ان و همه گیر شدن این پدیده قرن اخیر در زنان و مردان به یک اندازه و یا تقریبا به یک نسبت دیده می شود و گاهی بدون علامت بوده وفقط در معاینه سوراخهای ریز پوستی دیده می شود وگاهی ترشحات چرکی یا خونابه ای از این سوراخها خارج می شود.شیوع 27نفر در هر 100000 نفر است.

  علت کیست مویی یا اتیولوژی بیماری:

  دو علت برای ان بیان می کنند:

  1- علت اصلی فرورفتن موهای این ناحیه به داخل پوست است.به همین علت این بیماری در افراد پرمو و افرادی که شغل نشسته دارند بیشتر دیده می شود. 2- علت ارثی. عوامل موثر دیگر شامل:نشستن های طولانی،چاقی "تعریق شدید" سابقه خانوادگی "شکاف عمیق بین دو باتک "شغل افرادی که در محل کار به طور طولانی حالت نشسبه دارند. فشار شدید و یا ضربه های تکرار شونده به این ناحیه.در جنگ جهانی دوم بیشتر از 80 هزار سرباز به علت مشکلات مربوط به کیست مویی در بیمارستان بستری شدند که بیشتر انها راننده های جیپ یا شبیه ان بودند زیرا در این راننده ها ناحیه استخوان دنبالچه تحریک شده یا تحت فشار شدید بود.به همین علت به این بیماری بیماری راننده های جیپ میگفتند

  علایم کیست مویی:

  گاهی اوقات هیچ علامتی در این بیماری دیده نمی شود ولی اکثرا درد،عفونت،قرمزی،تب و لرزو ترشح چرکی،گرمی پوست،ورم،اگر مجرای این سوراخها بسته شود ترشحات چرکی داخل حفره تجمع پیدا کرده وباعث ایجاد ابسه می شود که با درد شدید همراه است.

  تشخیص کیست مویی:

  تشخیص کیست مویی با معاینه فیزیکی و دیدن سوراخهای ریزبین دو باتک داده می شود و بطور معمول ازمایش خون و عکسبرداری لازم نیست

  تشخیص افتراقی کیست مویی:

  تشخیص افتراقی شامل کیست درموئید و تراتوم این ناحیه است.تظاهرات کیست مویی می تواند شبیه تراتوم این منطقه باشد که به همین علت تشخیص درست خیلی مهم است زیرا اگر تشخیص تراتوم باشد موضع باید کاملا خارج شده و با انکولوژیست مشاوره شود.

  عوارض کیست مویی:

  ابسه،عود کیست{50-40٪} عفونت منتشر،بطور نادر کانسر پوست اسکواموس سل کارسینوما

  درمان کیست مویی:

  اگر شخص با ابسه ی این ناحیه مراجعه کند باید تحت عمل جراحی اورژانس تخلیه ابسه قرار بگیرد و انتی بیوتیک تجویز شود.وقتی ابسه تخلیه شد مدتی طول میکشد تا التهاب پوستی رفع شود.وقتی عفونت والتهاب پوستی کاملا بهبود پیدا کرد می توان عمل اصلی خارج کردن کیست را انجام داد. گاهی اوقات هم در همان سانس اول کیست را می توان خارج کرد و بیمار را از عذاب بیشتر نجات داد.

  اگر در معاینه ی شخصی که با ابسه این ناحیه مراجعه می کند سینوس واضح پوستی دیده نشود ممکن است این ابسه به دلیل کیست مویی نباشد و با تخلیه اولیه بهبود یابد.وقتی تشخیص کیست مویی برای بیمار گذاشته می شود عمل جراحی اصلی باید هرچه سریتعر برای بیمار انجام شود.زیرا با گذشت زمان وسعت کیست مویی بیشتر شده و عوارض ان مانند فیستول به سطح پوست ممکن است بروز کند

  روش های جراحی کیست مویی:

  جراحی به روش باز:این عمل با بی حسی موضعی و یا نخاعی و یا بیهوشی عمومی انجام می شود.در این روش بافت حاوی کیست باید بطور کامل خارج شود.اگر کیست بطور کامل خارج نشود احتمال عود زیاد است و به همین خاطر می توان از تزریق مواد رنگی قبل از شروع عمل کمک گرفت.البته این کار زاید کار ساز نیست و حین عمل ممکن است مواد زنگی منتشر و منجر به وسعت غیر ضروری عمل شود.بعد از خارج کردن کیست، زخم باز گذاشته شده و با گاز مرطوب پر می شود.یک تا دو روز بعد می توان گازها را خارج کرده وزخم را با سرم نمکی شستشو داد.

  گاهی می توان از ژل یا پمادهای تسریع کننده رشد بافتی کمک گرفت. این جانب روشی خاص برای رشد بیشتر بافت بکار میبرم که با سایر روشها قابل مقایسه نیست و بسیار کار را تسریع می کند و بیمار را از این ناراحتی بسرعت رها میبخشد.در روش کلاسیک پانسمان زخم باید با گاز مرطوب پر می شود.زخم ممکن است در روزهای اول ترشح زیادی داشته باشد که غیر طبیعی نبوده و عفونی نیست.اگر داخل زخم با گاز پر نشود ترشحات در این محل جمع شده وبوی بد می گیرد.قبل از انجام پانسمان بیمار می تواند حمام کرده و داخل زخم را شستشو کند یا در لگن اب گرم ونمک یا کمی بتادین بنشیند.در این روش بعد از 3-2 ماه زخم ترمیم خواهد شد،تمام این روشها کلاسیک است ولی من برای پانسمان روشی دیگر را انجام میدهم.امروزه از مواد دیگری برای شستشو و همچنین رشد زیاد تر بافت استفاده می شود.

  جراحی به روش بسته:

  در این روش بعد از خارج کردن کیست،زخم به روشهای مختلف بسته می شود.بسته به نظر جراح می توان از درن برای خارج کردن ترشحات استفاده کرد.بخیه ها 14-10 روز بعد خارج می شود.بستن زخم بوسیله فلپ بطور اصلی در کیست های عود کرده یا دچار عارضه انجام می شود.این روش اسکار را کمتر کرده و باعث مسطح تر شدن فاصله ی بین دو باتک و کمتر شدن عود می شود.ولی اثرات پوستی بیشتر روی بدن بیمار گذاشته می شود و این روش در خانمها پسندیده نیست.

  مراقبت های بعد از عمل:باید حداقل دو بار در روز پانسمان صورت گیرد و داخل زخم با سرم و مواد دیگری که باعث رشد بیشتر بافتهای ان ناحیه شود استفاده کرد و این جانب ان مواد و کارها را به بیمارانم اموزش خواهم داد و یکی از نزدیکانش را مامور انجام پانسمان خواهم کرد.که دیگر جای نگرانی ندارد.

  در روش جراحی به روش بسته:

  بیمار در روزهای اولیه پانسمان دارد.گاهی پزشک مربوطه برای بیمار درن (درن یک لوله لاستیکی و یا پارچه ای است)برای تخلیه ترشحات می گذارد که پس از کاهش ترشحات می توان ان را خارج کرد.بسیاری با گذاشتن درن موافق نیستند زیرا همان گونه که درن ترشحات درونی را خارج می کند می تواند الودگی بیرونی را هم به داخل هدایت کند (به علت نزدیکی این ناحیه به مقعد)به همین علت باید مراقب بود که زخم الوده نشود و شاید بهتر است از درن استفاده نشود.معمولا بخیه ها بعد از 10 تا 14 روز خارج می شود.

  نکته مهم در هردو روش این است که شخص باید بعد از عمل از تجمع ورشد مو در این ناحیه جلوگیری کند و بهتر است مرتب ناحیه تراشیده شود. گاهی اوقات جراح موهای لبه زخم را میسوزاند تا از رشد موها به داخل جلوگیری کند البته محل ورود مو به زخم مشخص نیست و شاید تراشیدن ناحیه بهترین کار برای جلوگیری از ورود مو به داخل بدن باشد.

  عوارض بعد از عمل جراحی:

  عفونت زخم"ترمیم ضعیف زخم"عود

  پیش اگهی کیست مویی

  در صورت درمان نادرست و ناقص حدود 50 درصد بیماران ممکن است عود را تجربه کنند اما پیش اگهی طولانی مدت عالی است.در موارد نادر ممکن است کانسر رشد کند و پیش اگهی را تغییر دهد.مرگ ومیر از کیست مویی بی نهایت نادر است.

  کاربرد لیزر در کیست مویی:

  1- استفاده از لیزر برای از بین بردن موهای زاید:لیزر های مختلفی با طول موجهای گوناگون برای ازبین بردن موهای زائد استفاده می شوند.موهای مشکی وضخیم به این لیزرها خیلی خوب جواب می دهندو برعکس موهای بور و کرکی و کم رنگ به لیزر خوب جواب نمی دهند.بیمار باید بعد از عمل نظافت این ناحیه را رعایت کرده و از رشد موهای زائد در این ناحیه جلوگیری کند.نواحی یک تا دوسانتیمتر اطراف محل عمل شده وقسمت تحتانی تا ناحیه مقعد باید بطور مرتب از نظر رشد موهای زائد بررسی شده وتمیز شود.

  2- استفاده از دیود در درمان کیست مویی {در مراحل اولیه بیماری می توان با فیبر دیود وارد کیست شده وجداره ی کیست را از بین برد،در این صورت نیاز به جراحی نیست}البته در این مرحله علائم در حداقل ظاهر شده و یا بیماری بدون علائم است انی جانب با این روش موافق نیستم و انرا کاری غیر علمی میدانم زیرا باید کیست کاملا و بدون جا گذاشتن قسمتی از کیست خارج شود.

  در بعضی از کلینکها روشی خاص برای درمان کیست موئی بکار میرود که اتفاقا بیمار هم در ابتدا بسیار راضی به نظر میرسد ولی پس از چندی مجددا عود می کند ولی متاسفانه انجام می شود و بیمار پس از مدتی مجددا با علائم عود بیماری وسیع تر شدن بیماری

  مراجعه می کند ولی این بار بعلت چسبندگی بافتی براحتی مرتبه اول بافت کیستیک جدا نمی شود.

  3- استفاده از لیزر دی اگسید کربن برای برداشتن کامل ضایعه در مراحل پیشرفته کیست مویی:با این لیزر می توان بافت حاوی کیست را بطور کامل برداشت.این روش درعمل کیست مویی وسیع؛کیست مویی با سینوس های متعدد و کیست مویی عارضه دار استفاده می شود.محاسن استفاده از این لیزر در عمل کیست مویی شامل:

  - به علت بسته شدن عروق کوچک توسط لیزر خونریزی حین عمل کیست مویی به حداقل میرسد

  - لیزر عصب های قطع شده ی حین برش جراحی را ترمیم می کند و به همین علت درد بعد از عمل کیست مویی کاهش میابد.

  و از همه مهمتر اینکه لیزر دی اگسید کربن هنگامی که به بستر زخم تابانده می شود باعث از بین رفتن ریشه های باقیمانده احتمالی حین عمل کیست مویی می شود.

  4- استفاده از لیزر درمانی بعد از عمل برای سرعت بخشیدن به ترمیم زخم.

  0
  در زمینه اجرای سازه های فلزی با توجه به اینکه اتصالات اسکلت های فلزی پیش ساخته در بم بصورت پیچ و مهره ای طراحی گردیده است، توجه به نکات زیر الزامی می باشد:
  1- با توجه به پس لرزه هایی که در این مدت هر چند یکبار شهر بم شاهد آن بوده و خواهد بود، باید برای بستن کلیه مهره های مورد استفاده از واشرهای فنری استفاده گردد تا این لرزش ها موجب شل شدن پیچها نگردد.

  [تصویر: 1438859269.jpg]
  شکل: نمونه پیچ و مهره و واشر مناسب و مورد استفاده در اسکلت­ های فلزی بم.

  [تصویر: 1461730039.jpg]

  شکل: نمونه پیچ و مهره استفاده شده با واشر.
  2- توجه داشته باشید تنها تیرهای فلزی که در داخل بتن قرار می گیرند فاقد پوشش رنگ باشند تا یکپارچگی بیشتری با بتن داشته باشند و مابقی اجزاء سازه باید دارای پوشش رنگ باشد.
  [تصویر: 1477641352.jpg]

  شکل: نمونه اسکلت فلزی که به طرز صحیحی قسمت های مرتبط با بتن رنگ نشده ­اند.
  3- صفحات اتصال مهاربندها و ابتدا و انتهای تیرها باید پس از نصب و آچار کشی نهایی، تنها در صورتی که در بتن مدفون نمی گردند با رنگ پوشش داده شوند.
  4- بهتر است برای سهولت کار، پیچ های بولت های فونداسیون قبل از آغاز بتن ریزی بوسیله گریس پوشانده شوند تا توسط بتن آلوده نگردد.
  [تصویر: 1478381879.jpg]
  شکل: بولت های صفحه ستون که به دلیل اجرای نادرست و در نظر نگرفتن تمهیدات لازم مانند گریسکاری به بتن آغشته شده اند و نصب اسکلت فلزی و تنظیم صفحه ستون را با مشکل مواجه خواهند نمود.
  منبع: mojepishro.ir